Nghệ thuật khen thưởng kỷ luật tích cực

alt
Trong công tác giảng dạy, hoạt động khen thưởng-kỷ luật là hoạt động quan trọng, không thể thiếu. Khen thưởng - kỷ luật đúng lúc, đúng mức sẽ tạo động lực cho học sinh nỗ lực hơn nữa trong học tập và rèn luyện. Trái lại, việc khen thưởng kỷ luật không phù hợp sẽ gây tác dụng ngược.

Trong khóa học này, Anh/Chị sẽ được giới thiệu về các nguyên tắc, lợi ích của “Khen thưởng-kỷ luật tích cực” cũng như các kỹ thuật ứng dụng “Khen thưởng, kỷ luật tích cực” để xây dựng lớp học lành mạnh, hạnh phúc. 

NỘI DUNG KHÓA HỌC 
 Thế nào là khen thưởng - kỷ luật tích cực? 
 Nguyên tắc khen thưởng - kỷ luật tích cực
 Lợi ích của khen thưởng - kỷ luật tích cực trong trường học
 Kỹ thuật khen thưởng, kỷ luật tích cực
 Thực hành tình huống 

GIÁ TRỊ MANG LẠI   
 Giáo viên hiểu và nắm vững về nguyên tắc khen thưởng - kỷ luật tích cực
 Giáo viên có kỹ thuật khen thưởng - kỷ luật tích cực học sinh hướng tới lớp học hạnh phúc, ở đó học sinh cảm nhận được mỗi ngày đến trường là một ngày vui. 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ   
 Tổng đài tư vấn: 1900 3307 
 Email: lienhe@braincare.vn