Kỷ luật tích cực

alt
Dân gian có câu "Thương cho roi cho vọt" song với thế giới hiện đại, cách tiếp cận giáo dục bằng đòn roi đã không còn phù hợp. Nuôi dưỡng con bằng kỷ luật không đồng nghĩa với sử dụng đòn roi-bạo lực. Đến với khóa học, cha mẹ sẽ biết cách chăm sóc và giáo dục con bằng phương pháp kỷ luật tích cực mà không sử dụng đến bạo lực.

NỘI DUNG KHÓA HỌC 
 Kỷ luật bằng đòn roi đem đến điều gì cho con? Sử dụng kỷ luật tích cực cần thực hiện theo nguyên tắc nào và ứng dụng như thế nào trong nuôi dạy con?
 Nguyên tắc thực hành kỷ luật tích cực với con
 Kỹ thuật ứng dụng kỷ luật tích cực trong dạy con. 

GIÁ TRỊ MANG LẠI   
 Cha mẹ biết cách loại bỏ bạo lực để giáo dục con bằng phương pháp kỷ luật tích cực. 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ   
 Tổng đài tư vấn: 1900 3307 
 Email: [email protected]