Hướng dẫn sử dụng công cụ chẩn đoán, đánh giá tâm lí học sinh

alt
Trong quá trình tư vấn, hỗ trợ học sinh, bên cạnh những phương pháp tư vấn cơ bản như trò chuyện… giáo viên có thể sử dụng các công cụ chẩn đoán, đánh giá tâm lí học sinh. Các công cụ này giúp rút ngắn thời gian đánh giá, có khách quan và độ tin cậy cao. Tuy các công cụ có hiệu quả cao như vậy, song nhiều giáo viên chưa được tiếp cận hoặc được tiếp cận song sử dụng còn chưa thành thục, dẫn tới việc chẩn đoán, đánh giá tâm lý học sinh chưa đạt hiệu quả như mong đợi.

Trong khóa học “Hướng dẫn sử dụng công cụ chẩn đoán, đánh giá tâm lý học sinh” này, anh/chị giáo viên được cung cấp các công cụ chẩn đoán, đánh giá sự phát triển và các vấn đề tâm lý của học sinh, đồng thời được hướng dẫn cách sử dụng các công cụ này một cách hiệu quả. 
NỘI DUNG KHÓA HỌC  
 Một số công cụ chẩn đoán, đánh giá sự phát triển và các vấn đề tâm lí của học sinh 
 Làm thế nào để sử dụng công cụ chẩn đoán, đánh giá tâm lí học sinh một cách hiệu quả? 
 Thực hành tình huống  

GIÁ TRỊ MANG LẠI    
 Sau khóa học, giáo viên sẽ nắm được các vấn đề về sự phát triển và các vấn đề về tâm lý của học sinh từ đó phối hợp với gia đình để có phương án thúc đẩy, hỗ trợ hoặc can thiệp kịp thời.  

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ    
 Tổng đài tư vấn: 1900 3307  
 Email: lienhe@braincare.vn