Nghệ thuật chủ nhiệm lớp

alt
Công tác chủ nhiệm lớp-vai trò chủ nhiệm lớp là công việc phức tạp, đòi hỏi nhiều kỹ năng từ giáo viên chủ nhiệm như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức, kỹ năng khen thưởng - kỷ luật...Tuy nhiên, đa số các nhà trường lại chưa trang bị, tập huấn cho giáo viên chủ nhiệm các kỹ năng trên một cách có hệ thống mà thường dưới dạng trao đổi kinh nghiệm.

Đến với khóa học “Nghệ thuật chủ nhiệm lớp”, các anh/chị giáo viên sẽ được các chuyên gia giáo dục hướng dẫn chi tiết và cụ thể về sứ mệnh, các kỹ năng cần thiết để từ đó hoàn thành tốt vai trò giáo viên chủ nhiệm

NỘI DUNG KHÓA HỌC 
 Chủ nhiệm lớp vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật
 Sứ mệnh của người giáo viên chủ nhiệm
 Nghệ thuật tổ chức họp phụ huynh
 Nghệ thuật tổ chức sinh hoạt lớp theo chủ đề
 Nghệ thuật khen thưởng, kỷ luật học sinh
 Nghệ thuật cảm hoá học sinh cá biệt
 Thực hành tình huống


GIÁ TRỊ MANG LẠI   
 Giáo viên hiểu rõ sứ mệnh chủ nhiệm lớp của mình, góp phần tạo nên lớp học hạnh phúc và những đứa trẻ hạnh phúc trên lớp học mỗi ngày
 Giáo viên có nghệ thuật tổ chức họp phụ huynh, khen thưởng, kỷ luật học sinh, cách thức cảm hoá học sinh cá biệt.


THÔNG TIN ĐĂNG KÝ   
 Tổng đài tư vấn: 1900 3307 
 Email: lienhe@braincare.vn