Kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với quấy rối tình dục cho học sinh

alt
Quấy rối tình dục, đặc biệt là quấy rối tình dục với học sinh là vấn đề nhức nhối của cả xã hội. Học sinh bị quấy rối tình dục có thể rơi vào một loạt hệ quả tiêu cực như lo sợ, stress, trầm trọng hơn có thể rơi vào các rối loạn tâm thần. Với vai trò là giáo viên chủ nhiệm, Thầy/Cô đã có những chương trình để cảnh báo, hướng dẫn học sinh phòng ngừa, ứng phó với quấy rối tình dục?

Đến với khóa học "Kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với quấy rối tình dục cho học sinh", Thầy/Cô sẽ nắm được những biểu hiện, thủ đoạn quấy rối tình dục cũng như các phương pháp để hướng dẫn học sinh phòng ngừa, ứng phó với quấy rối tình dục một cách thiết thực và hiệu quả.

NỘI DUNG KHÓA HỌC 
 Quấy rối tình dục trẻ em là gì? 
 Biểu hiện hành vi quấy rối tình dục trẻ em
 Thủ đoạn của kẻ quấy rối tình dục trẻ em
 5 cảnh báo trong quấy rối tình dục
 Quy tắc đồ bơi
 Quy tắc 4 vòng tròn
 Quy tắc bàn tay 
 Thực hành tình huống 

GIÁ TRỊ MANG LẠI   
Sau khi tham gia khóa học các thầy cô sẽ nhận được những giá trị thiết thực sau:
 Giáo viên nhận diện được các nguy cơ, các dấu hiệu quấy rối tình dục trẻ em để giúp và cùng học sinh phòng ngừa cũng như ứng phó được các hành vi quấy rối tình dục.
 Giáo viên biết hướng dẫn học sinh các quy tắc cơ bản trong phòng ngừa, ứng phó với quấy rối tình dục cho học sinh.


THÔNG TIN ĐĂNG KÝ   
 Tổng đài tư vấn: 1900 3307 
 Email: lienhe@braincare.vn