Nghệ thuật quản trị trường học

alt
Trong bối cảnh giáo dục hiện đại ngày càng đặt ra những yêu cầu cao hơn về cơ sở vật chất, kiến thức, phương pháp giảng dạy, quản trị trường học được xem là bộ kỹ năng vô cùng quan trọng với các lãnh đạo trường học hiện nay. Công tác quản trị trường học được thực hiện tốt sẽ là cơ sở để trường học có thể vận hành, duy trì một cách hiệu quả và hướng đến trở thành trường học hạnh phúc, tiên tiến và hiệu quả. Khóa học này, sẽ cung cấp cho Ban giám hiệu Nhà trường các nội dung quan trọng như:

NỘI DUNG KHÓA HỌC      
 Quản trị trường học vừa là khoa học vừa là nghệ thuật   
 Một số lĩnh vực trong quản trị trường học:   
 Quản trị nhân sự   
 Quản trị công việc (Nghệ thuật, ma trận phân công công việc)   
 Quản trị thời gian   
 Quản trị hành chính   
 Quản trị tài chính, cơ sở vật chất   

GIÁ TRỊ MANG LẠI      
 Ban Giám hiệu nhà trường hiểu được quản trị nhà trường vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật   
 Ban Giám hiệu Nhà trường có nghệ thuật quản trị nhân sự, quản trị thời gian; quản trị công việc, quản trị hành chính; quản trị tài chính, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu các chương trình giáo dục phổ thông mới.   

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ      
 Tổng đài tư vấn: 1900 3307    
 Email: lienhe@braincare.vn