Phương pháp giảng dạy giá trị sống

alt
Giá trị sống thúc đẩy hành vi: Khi học sinh được hướng dẫn về yêu thương, lòng trắc ẩn, tinh thần trách nhiệm…các hiện tượng bạo lực học đường, bắt nạt, miệt thị ngoại hình…sẽ giảm bớt. Khi đó, học sinh và giáo viên có thể xây dựng môi trường học tập an toàn, hạnh phúc. Giá trị sống có tác dụng tích cực như vậy nhưng trong nhà trường, giá trị sống vẫn chưa thực sự được học sinh cũng như phụ huynh quan tâm đúng mức. “Làm sao để giáo dục giá trị sống vào lớp học? Làm sao để học sinh đón nhận một cách tích cực?” Khóa học “Phương pháp giảng dạy giá trị sống” sẽ cung cấp cho thầy/cô các phương pháp, kỹ thuật giảng dạy giá trị sống cũng như giáo trình để những buổi giảng dạy giá trị sống của thầy/cô cuốn hút, hấp dẫn và thực sự có ý nghĩa với học sinh.

Khóa học “Phương pháp giảng dạy giá trị sống” sẽ cung cấp cho thầy/cô các phương pháp, kỹ thuật giảng dạy giá trị sống cũng như giáo trình để những buổi giảng dạy giá trị sống của thầy/cô cuốn hút, hấp dẫn và thực sự có ý nghĩa với học sinh.

NỘI DUNG KHÓA HỌC 
 Phương pháp giảng dạy giá trị sống là gì?
 Nội dung giáo dục giá trị sống
 Một số phương pháp giảng dạy giá trị sống tích cực
 Một số kỹ thuật giảng dạy giá trị sống tích cực
 Cách thức xây dựng chủ đề giáo dục giá trị sống theo cấp học
 Cách soạn giáo án, lên chương trình giáo dục giá trị sống cho học sinh
 Thực hành tình huống


GIÁ TRỊ MANG LẠI   
Thay vì tiếp nhận những thông tin lí thuyết, đến với khóa học này, giáo viên sẽ được thực hành và ứng dụng các phương pháp, kỹ thuật giảng dạy kỹ năng sống. Cụ thể như:

 Giáo viên ứng dụng được phương pháp, kỹ thuật giảng dạy kỹ năng sống để tạo được hứng thú cho học sinh.
 Giáo viên hiểu và thực hành được quy tắc 3H trong giảng dạy giá trị sống.
 Giáo viên có thể thiết kế chương trình, xây dựng giáo án và tổ chức thực hiện thành thạo một tiết giảng giá trị sống cho học sinh phổ thông.

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ   
 Tổng đài tư vấn: 1900 3307 
 Email: lienhe@braincare.vn